Trò chơi Trái Phải

Tin buồn: Trưởng TRẦN VĂN HỢP - Đạo Xuân Hòa từ trần

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 20:50:56 GMT+7 Ngày 16 tháng 04 năm 2015
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

Chia buồn của Đạo Cần Thơ

Ông Gioan TRẦN VĂN HỢP

Sinh năm 1935 tại Kim Sơn, Ninh Bình

Thư chia buồn của Tr Trần Văn Hồng

Huế , Ngày 16 - 04 - 2015
 
Kính gởi:
 
Gia đình Hướng Đạo Xuân Hòa
Gia đình Tang Hiếu Quyến Cố Trưởng  LT Trần văn Hợp

Thư gởi Quý Huynh Trưởng Hướng Đạo Việt Nam

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 01:16 Ngày 16 tháng 04 năm 2015
Chủ đề: Thư gởi Quý Huynh Trưởng Hướng Đạo Việt Nam
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

Khéo tay hay làm: Cách làm ROBO chèo thuyền

(Kiến Thức) - Clip hướng dẫn bạn cách làm một con robot có khả năng chèo thuyền từ những vật dụng dễ kiếm.

Mời quý độc giả xem video:

Thông báo của Ban Quảng bá Trại Hợp Lực 2015

Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>
Ngày: 18:51 Ngày 15 tháng 04 năm 2015
Chủ đề: TRẠI HỢP LỰC THÔNG BÁO CỦA TIỂU BAN QUẢNG BÁ
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

Thông báo mở khóa dự bị HHR Kha XIV 2015

Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>

Thông báo số 3 về Trại Hợp Lực

Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>

Giới thiệu trang web giải mật thư

Từ: Nguyen The Hien <nguyenthehien@gmail.com>
Ngày: 09:51:58 GMT+7 Ngày 10 tháng 4 năm 2015
Đến: Thai Hung Nguyen <thaihungvn@gmail.com>

Hình sinh hoạt Trại Quốc Gia Thái Lan 2015 của Đoàn Việt Nam sáng 6.4.2015

Sáng nay chương trình sinh hoạt trại của các HĐS tại Khu thủ công trại. Các em HĐS khuyết tật (câm điếc) đã tham gia và học tập thật nhiệt tình. Mời xem hình ảnh.

Phạm Thanh Hiệp

xem ảnh bấm vào đây

Phim ngắn “Món quà từ người cha”

Phim ngắn "Món quà từ người cha"

khiến hàng ngàn người rơi lệ ...

Bài này tôi gởi đến cho những ai giàu có mà keo kiệt và ống bo bo chỉ biết tiền vào túi , đến khi chết đi đâu có mang theo được.

Thư của Tr Phan Đức Đô (Đà Lạt)

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Nhơn Phạm Văn <sdt1943@gmail.com>
Ngày: 15:41 Ngày 05 tháng 04 năm 2015
Chủ đề: Bài đăng Giúp ích

Trại Họp bạn Quốc Gia Thái Lan 2015

HĐ Thailand tổ chức Trại Họp bạn Jamboree quốc gia kỹ niệm sinh nhật của một công chúa Thailand. Trại quy tụ 6000 trại sinh Thailand và HĐS của 9 quốc gia bạn trong đó có VN. Đoàn VN có 24 HĐS và huynh trưởng. Đặc biệt có những HĐS khuyết tật (câm điếc) thuộc Liên đoàn Tình Thân// Châu Saigon tham dự.

Trại tổ chức từ ngày 4/4 - 9/4/2015.

Trại Họp bạn Quốc Gia Thái Lan 2015

HĐ Thailand tổ chức Trại Họp bạn Jamboree quốc gia kỹ niệm sinh nhật của một công chúa Thailand. Trại quy tụ 6000 trại sinh Thailand và HĐS của 9 quốc gia bạn trong đó có VN. Đoàn VN có 24 HĐS và huynh trưởng. Đặc biệt có những HĐS khuyết tật ( câm điếc ) thuộc Liên đoàn Tình Thân// Châu Saigon tham dự.

Trại tổ chức từ ngày 4/4 - 9/4/2015.

Một số hình ảnh trong 2 ngày đầu tiên.  (xem ảnh bấm vào đây)

Phạm Thanh Hiệp

Thông báo số 2 về Trại Hợp Lực

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

     BAN ĐIỀU HÀNH

TRẠI HỌP BẠN HỢP LỰC 2015

 

Ngày 01 tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Pages

Subscribe to GIÚP ÍCH RSS