NGÀY ĐẦU CỦA CUỘC CHƠI 21/7/2016

AMAZING RACE

KHA SINH – MÙA XUÂN HƯỚNG ĐẠO

HÂN HOAN.

Bản tin Trại Họp Bạn Kha TANG BỒNG III - 2016, số 1

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 11:24:32 GMT+7 Ngày 28 tháng 07 năm 2016
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

PHÙ HIỆU VÀ CHÂM NGÔN HƯỚNG ĐẠO

(Bản viết tay của Cố Trưởng Nguyễn Duy Thu Lương)
(Bản đánh máy của Thái Thuần)

Theo sự trình bày và giải thích của cụ tổ Baden-Powell thì phù hiệu Hướng Đạo là bông Hoa Huệ (fleur de lys), ở giữa là cánh hoa trước là cái kim la bàn, ở hai cánh bên có hai ngôi sao nhỏ. Bên dưới là giải ghi châm ngôn (bằng tiếng Anh). Phù hiệu này hiện đang còn dùng ở Anh quốc.

HỘI NGHỊ TRƯỞNG HĐVN tại nước ngoài

Vào tháng 7/2016 tại Hoa Kỳ các Trưởng HĐVN ở nước ngoài đã tập trung hội nghị và có 3 biên bản về hội nghị. Nếu anh em có quan tâm thì mở ra xem. giúp ích chỉ thông tin thuần tuý.

-Quyết Nghị QN/03_07_2016

-Biên Bản Hội Nghị Trưởng 2016

-Biên Bản Đại Hội Đồng 2016

Tin vui trên hành trình Hợp Nhất

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 08:10:01 GMT+7 Ngày 27 tháng 07 năm 2016
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

Hong Kong Scout 105th Anniversary Jamboree (23-27 Dec 2016)

From: Nguyen Tuan <nguyentuan.vietnamscouts@gmail.com>
Date: 2016-07-25 16:21 GMT+07:00
Subject: Fwd: Hong Kong Scout 105th Anniversary Jamboree (23-27 Dec 2016)

Bão số 1

Thư của APR gởi Tr Phạm Thanh Hiệp và thư Tr PThanh Hiệp gởi APR. Ngày 19/7 và 20/7/2016

Nội dung thư của APR trả lời Tr PTH sau khi Tr PTH nhận được thư trả lời của APR từ nay Văn phòng HĐVùng châu á Thái Bình Dương chỉ tiếp xúc với 2 đồng chủ tịch nhóm công tác ( taskforce ). Và sau đó Tr PTH có thư trã lời APR . Tr PTH đã gởi thư đến nhiều cá nhân và sau đó Tr NQM cũng đã chuyển mail đến hàng trăm địa chỉ. Nhiều điện thoại hỏi giúp ích tính chân thật của nội dung 2 lá thư nầy , để bảo đãm sự trung thực chính xác giúp ích xin lấy thông tin từ BĐH , hầu mong thoả mản bạn đọc của giúp ích.

Video báo cáo giữa kì của WOSM.

ASEAN SCOUTS ASSOCIATION FOR REGIONAL COOPERATION GATHERING/ MEETING

Từ: May Pwint Shin <maypwintshin.eve@gmail.com>
Ngày: 15:40:25 GMT+7 Ngày 17 tháng 7 năm 2016

Báo liên lạc số 39

Trại họp bạn HĐ khối ASEAN, đăng ký trước ngày 20/8

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 19:32 Ngày 17 tháng 07 năm 2016
Chủ đề: Fwd: Registration for the 5th ASEAN Jamboree
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

Hộp thư HĐ Vùng tháng 06/2016

Khoá kỹ năng Kha

Báo liên lạc số 38

Thông báo mở khoá HHR Ấu 2016

Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp:

Thông Báo Mở Khóa Dự Bị HHR Thiếu 2016

Pages

Subscribe to GIÚP ÍCH RSS