Thư mời dự Lễ Giỗ Trưởng Trần Văn Lược

---------- Thư đã chuyển tiếp ---------
Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: Th 4, 20 thg 11, 2019 lúc 10:41
Chủ đề: THƯ MỜI THAM DỰ LỄ GIỖ TR TRẦN VĂN LƯỢC

Bản tin tháng 11/2019

Tin buồn

Chưa đầy một tháng mà các huynh trưởng sau đây đã lìa rừng: Cọp Cần Mẫn Lê Chỉ Thiện – Cựu Đạo trưởng Thủ Đức, Ngựa Hăng Hái Bùi Anh Tuấn – Tráng trưởng Tráng đoàn 812, Đà Điểu Đảm Đang Trần Thanh Vệ - Đạo trưởng Đạo Tràng An. Các huynh trưởng Ngựa Đằm Thắm Nguyễn Xuân Tăng – Phó Đạo trưởng Lâm Đồng và LT Hươu Nhanh Phạm Quang Thùy – Châu Truyền Thống đang lâm trọng bệnh.

Diễn đàn HĐS trẻ Việt Nam lần thứ nhất

THÔNG BÁO

V/v TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN HƯỚNG ĐẠO SINH TRẺ VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT – 2020

1ST PHATHFINDER SCOUTS VIETNAM YOUTH FORUM - 2020

Kính gửi: - Quý Châu trưởng

               - Quý Đạo trưởng, Liên đoàn trưởng

Thư luân lưu số 16 của APR

World Scout Bureau, Asia-Pacific Support Centre
Bureau Mondial du Scoutisme Centre de Soutien Asie-Pacifique

ODC International Plaza Building
219 Salcedo Street
Legaspi Village, Makati City
Metro Manila
PHILIPPINES

Jota joti HĐ Việt Nam

Lần đầu tiên hướng đạo sinh Việt Nam tham gia Jamboree Jota Joti trên internet. Xin giới thiệu vài hình ảnh Kha sinh Lâm Viên hưởng ứng sự kiện này.

Xem ảnh bấm vào đây

12th ASARC Meeting in Batam, Indonesia 17-19 Oct 2019

Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 10 năm 2019, đã diễn ra Hội nghị cao cấp lần thứ 12 của Hướng đạo ASEAN tại Ba Tam, Indonesia. Đến với hội nghị này có Trưởng LT Nguyễn Tuấn (PVS), dưới đây là một số hình ảnh về hội nghị.

xem ảnh bấm vào đây

JOTA-JOTI 2019

Don't forget to tune in this weekend for biggest Scouting event of the year! #JOTAJOTI

THE WORLD'S LARGEST DIGITAL SCOUT EVENT PROMOTING FRIENDSHIP AND GLOBAL CITIZENSHIP

Bản tin tháng 10/2019

Tóm tắt Cuộc họp của Ủy ban Tư vấn WOSG WOSM (WWCC) Tháng 8 năm 2019

Tóm tắt Cuộc họp của Ủy ban Tư vấn WOSG WOSM (WWCC) Tháng 8 năm 2019

Giới thiệu

Ủy ban Tư vấn WOSG WOSM (WWCC) đã họp vào ngày 24 tháng 8 năm 2019 tại Split, Croatia, ngay trước Hội nghị Hướng đạo và Hướng đạo châu Âu lần thứ 16.

APR Information Pack

INFORMATION PACK

Friday, 11 October 2019

Invitation from Gerakan Pramuka: 2019 National Pertikawan Camp

Tin buồn

GIÚP ÍCH xin loan tin buồn:

Trưởng LÊ CHỈ THIỆN ( cọp cần mẫn) sinh năm 1936 ,

Nguyên Tráng trưởng Táng đoàn TRƯỜNG SƠN Đạo Thừa Thiên .

Nguyên Đạo trưởng Đạo Thủ Đức trước năm 1975 .

Lìa rừng ngày 11/10/2019 tại Thủ Đức . Hưởng thọ 84 tuổi .

Thống nhất tên Châu Đà Nẵng

Lúc 16g00 ngày 6/10/2019 với sự có mặt của các Trưởng Đ.An Hải - Đ.Bắc Đẩu - Đ.Điện Hải đã thống nhất lấy tên là Châu Đà Nẵng (Tr Trần Xê CT - Tr Phạm Cảnh Đáng CP+QT - Tr Đặng Hữu Mãn TC - Tr Huỳnh Tấn Thưởng QB kiêm TK.

Xem ảnh bấm vào đây

Khoá căn bản và giới thiệu phong trào châu Cửu Long ngày 4/10/2019

Khoá căn bản và giới thiệu phong trào HĐ đã được tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp vào ngày 5/10/2019 với 46 khoá sinh tham dự . Khoá Trưởng ALT Nguyễn Văn Đém.

xem ảnh bấm vào đây

Thông báo mở Khóa HL Dự bị HHR Ấu 2019 tại ĐN

Tệp đính kèm: 

Pages

Subscribe to GIÚP ÍCH RSS