Hộp thơ APR tháng 04 năm 2016

Thông báo số 6 - Hội Bầy 2016

THÔNG BÁO SỐ 6

(Khu vực miền Nam)

 

Ban tổ chức Hội Bầy xin gởi đến Quý Trưởng và Ban Sói già các Bầy các thông tin tiếp theo:

1.     Hiện nay BTC đã khóa sổ để chuẩn bị cho việc phát vật phẩm nên không nhận bất cứ sự thay đổi nào của các Đơn vị.

Logo Đạo Tam Giang

Hong Kong Scout 105th Anniversary Jamboree (23-27 Dec 2016)

---------- Forwarded message ----------
From: IL <il@scout.org.hk>
Date: Mon, May 9, 2016 at 4:01 PM
Subject: Hong Kong Scout 105th Anniversary Jamboree (23-27 Dec 2016)
To: IL <il@scout.org.hk>

Dear International Commissioner

Open Adult Unit Leader Training Course 2016

Thông báo mở Khóa Huy Hiệu Rừng Tráng Tùng Nguyên 8/2016

Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>
Ngày: 19:38:41 GMT+7 Ngày 13 tháng 05 năm 2016
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

THÔNG BÁO MỜ KHÓA HHR THIẾU ĐÀ NẴNG 2016

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>
Ngày: 11:18 Ngày 14 tháng 05 năm 2016
Chủ đề: THÔNG BÁO MỜ KHÓA HHR THIẾU ĐÀ NẴNG 2015
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

THÔNG BÁO MỞ TRẠI KỸ NĂNG KHA X/2016

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>
Ngày: 11:29 Ngày 14 tháng 05 năm 2016
Chủ đề: Fwd: THÔNG BÁO MỞ TRẠI KỸ NĂNG KHA X/2016
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

MUỘN CÒN HƠN KHÔNG

MUỘN CÒN HƠN KHÔNG

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2016

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: nguyen duc Binh <dominicbinh@gmail.com>
Ngày: 16:23 Ngày 14 tháng 05 năm 2016
Chủ đề: KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2016

Thư cảm tạ của Bà Quả phụ Trần Trung Phúc

From: Phuc Tran Trung <phucyen37c@gmail.com>
Date: 2016-05-08 17:34 GMT+07:00
Subject: Thư Cảm Tạ
To: Hope <trantrunghop@yahoo.com>
Cc: Pham Quang Thuy (Google+), Quang Ngoc Tran (Google+)

BIÊN SOẠN CẨM NANG KHA TRƯỞNG

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>
Ngày: 08:27 Ngày 10 tháng 05 năm 2016
Chủ đề: Fwd: Xin chuyen thu
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

HĐS trước khi lên đường

Trưởng Phạm Đông (LĐ chương Dương) có đưa cho Tr Thái Thuần 1 tài liệu hướng dẩn dành cho Tráng sinh trước khi lên đường xem. Nguyên gốc là ai không rõ , nhưng trong lời tựa có ghi tên TRIỀU VỦ và trong một đoạn khác có tên NGHI YÊN. Sau khi tìm hiểu thì được biết lúc Bộ Trưởng giáo dục Trần Ngọc Ninh có chủ trương đưa Hướng Đạo vào học đường, và Tr Trần Trung Ru (Dzu)được bổ nhiệm ủy viên công cán để lo HĐ HĐ, Trưởng Du lúc bấy giờ có mời ông Vũ Đinh Triều là giáo chức và Tr Lê Gia Mô (Mèo ưa rình) cùng lo việc nầy. Như vậy TRIỀU VŨ tức là VŨ ĐÌNH TRIỀU.

Bản tin sinh hoat HĐ số 2

Quy ước tu thân

Pages

Subscribe to GIÚP ÍCH RSS