12th ASARC Meeting in Batam, Indonesia 17-19 Oct 2019

Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 10 năm 2019, đã diễn ra Hội nghị cao cấp lần thứ 12 của Hướng đạo ASEAN tại Ba Tam, Indonesia. Đến với hội nghị này có Trưởng LT Nguyễn Tuấn (PVS), dưới đây là một số hình ảnh về hội nghị.

xem ảnh bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn