24WSJ: SOLIDARITY OPERATION

Nhận lời mời từ BTC jamboree Hướng đạo hoàn vũ lần thứ 24 tại Hoa kỳ. Theo các tiêu chuẩn do BTC quy định, tối 11/11/2018 ban điều phối Pathfinder đã lựa chọn các em đủ tiêu chuẩn và phỏng vấn trực tiếp 2 vòng, đến 22 g ngày 11/11/2018 đã có kết quả là Thiếu sinh NGUYỄN KIM LONG (đạo Thiên An) và thí sinh KIỀU MAI THANH (GHX) đã vượt trội về kiến thức HĐ cũng như trình độ ngoại ngữ lưu loát tự tin khi trình bày các chủ đề, đã được hội đồng khảo sát nhất trí báo cáo về BTC trại họp bạn.

Hai bạn trẻ này được đài thọ vé máy bay, trại phí.

Được gửi từ iPhone của tôi

Bắt đầu thư được chuyển tiếp:

Từ: Nguyen Tuan <nguyentuan.vietnamscouts@gmail.com>
Ngày: 10:02:08 GMT+7 ngày 12 tháng 11, 2018
Đến: Arjay <arjay@scout.org>

Dear Arjay,

Greetings from Pathfinder Scouts Vietnam !

On behalf of Pathfinder Scouts Vietnam, I would like to thank you very much for the support of Asia-Pacific Support Center in the participation of our Scouts to the 24th WSJ in 2019.

I would like to confirm we are very happy to participate in this great event and will adhere to the guidelines of the sponsorship.

We already announced this news to the Vietnam Scouts Groups and after the interview the candidates organized last night, we have selected 2 Scouts to participate to the 24th WSJ 2019.

They named:
- Mr. NGUYEN KIM LONG
- Ms. KIEU MAI THANH

I will submit the airfare quotation, visa fee and passport fee and submit the completed individual data forms of the chosen participant together with the passport photopage on time.

Once again, thank you & Best regards,

Nguyen Tuan
International Commissioner
Pathfinder Scouts Vietnam

On Wed, Nov 7, 2018 at 9:13 AM Jose Rizal C. Pangilinan <jrcp@scout.org> wrote:
Dear Nguyen Tuan,

Greetings from the Asia-Pacific Support Centre!

We are pleased to inform you that the organizers of the 24th World Scout Jamboree in North America through the Asia-Pacific Regional Support Centre is giving your National Scout Organization an opportunity to nominate TWO [2] Scouts to attend the said event. This is happening through a solidarity operation that enable Scouts who otherwise may not be able to attend such a historic event for this World Scout Jamboree.

To ensure the gender balance in the regional group of participants, your NSO is requested to nominate ONE Male and ONE Female Scout(s) to attend the said event. Moreover, the Scouts under the solidarity operation must be an additional to the current registration of your contingent to the Jamboree (if your NSO has a registered contingent).

Attached is the guidelines of the solidarity operation for your information and necessary preparations. Kindly take note of the important dates that your NSO must adhere:

12 November 2018 - Your National Scout Organization [NSO] needs to send a letter/email indicating their confirmation to participate and will adhere to the guidelines of the sponsorship not later than 12 November 2018. If we have not received the confirmation by 12 November 2018, we will assume that you are not interested to avail of this opportunity and we will be compelled to give this grant to another NSO in the region.

23 November 2018 – submit the airfare quotation, visa fee and passport fee.

10 December 2018 – submit the completed individual data forms of your chosen participant together with the passport photopage.

For more information and questions, kindly email Arjay <arjay@scout.org> who is our Regional Coordinator for this solidarity operation.

Thank you and best regards,

JR

+++

JR C Pangilinan
Regional Director

Gửi nhận xét của bạn