Ảnh gặp mặt đầu năm Mồng 2 Tết

Đầu năm 2017, theo truyền thống HĐS Huế tề tựu về chùa Pháp Hải, Trước là đi lể sau là anh chị em có dịp gặp nhau

2 tấm hình chụp tại chùa Pháp Hải hôm Mồng 02 Tết Đinh Dậu (chùa của Thầy Đức Tâm trước đây, Thầy Đức Tâm là Thầy Giáo hạnh của Liên đạo Thừa Thiên từ năm 1965). Đây là sinh hoạt có tính truyền thống của ACE HĐS Liên đạo Thừa Thiên.

(AE vẫn gọi là Liên đạo Thừa Thiên, chứ không gọi là Liên đạo Thừa Thiên Huế, cụm từ Liên đạo Thừa Thiên có từ trước 1975, tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ mới có từ tháng 06 năm 1989 khi tách tỉnh Bình Trị Thiên). Ảnh Nguyễn Hữu Hồng Ân.

xem ảnh bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn