Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang mạnh dần lên

Danh Mục Diểm Báo:

Gửi nhận xét của bạn