Bài giảng tìm hiểu về chương trình MESSENGERS OF PEACE

Từ: Le Anh Tuan <latuan@ctu.edu.vn>
Ngày: Th 4, 1 thg 4, 2020 lúc 10:08
Chủ đề: Re: Báo cáo hoạt động của JOTI Special Edition của nhóm công tác
Tới: Le Thai Son <sonphoto@gmail.com>
CC: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>, Thai Hung Nguyen <thaihungvn@gmail.com>, Khanh Nguyen <drkhanh@gmail.com>, Luan phan tan <hamatantam@gmail.com>, Nguyen Tuan <nguyentuan.vietnamscouts@gmail.com>, Voi Khanh <khanhvoi@gmail.com>, Ngoc Hoan <dominicngochoan@yahoo.com>, nguyen thong <nguyenthong004@yahoo.com>, HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>, Hoang Lam <hoanglamqs@gmail.com>, <yendan454@gmail.com>

Thưa Quý Trưởng,
Tôi đã upload bài giảng Tìm hiểu Messengers of Peace và Sustainable Development Goals lên Youtube. Đây cũng là dạng chia sẻ trao đổi online qua Internet.

Mời mọi người xem và có thể download về (file khá nặng 6,7 GB):
https://youtu.be/JqwbsYND6As

Thân ái,
Tuấn

Gửi nhận xét của bạn