Ban nghi thức-nghiêm phép- điều phối xe trại Rover Moot 2012

                                 

imagesTIỂU BAN NGHI THỨC-NGHIÊM PHÉP- ĐIỀU PHỐI XE

TRẠI ROVERMOOT 2012

 

I- THÀNH VIÊN - PHÂN NHIỆM CÔNG VIỆC

 

    TRÁCH NHIỆM CHUNG

                TR  NGUYỄN ĐỨC NINH

         

1-PHỤ TRÁCH TOÁN NGHI THỨC :

               TR  LÊ HÀ BÌNH

               TR  ĐINH THỊ NGA

        

 2-PHỤ TRÁCH TOÁN NGHIÊM PHÉP – TRỰC TRẠI :

               TR  LÊ XUÂN PHONG

               TR  HOÀNG TRỌNG AN

               TR  NGUYỄN THỊ NGA

        

 3-PHỤ TRÁCH TOÁN ĐIỀU PHỐI XE :

               TR  NGUYỄN VĂN VUI

               TR  NGUYỄN VĂN QUANG           

 

CÔNG VIỆC TIỂU BAN

 

STT

NỘI DUNG

PHỤ TRÁCH

1   

Các toán thành lâp nhân sự cho toán, các thành viên phải nắm

rõ công việc ,nhiệm vụ suốt những ngày trại ,chuẩn bị đầy đủ

vật dụng toán phụ trách

-Nghi thức

-Nghiêm phép

-Trực trại

-Điều phối xe

2      

-Thực hiện băng đeo trên cánh tay cho tiểu ban: mẫu “ lôgô trại phía trên- dưới có dòng chữ VÌ LUẬT TRẠI

- 1 lá cờ quốc gia – 1 lá cờ ngành tráng

 2 cán cờ .Hỗ trợ máy bộ đàm cho tiểu ban

 

Tr Lê Hà Bình

 

 

3

-Thực hiện sổ trực trại “RA-VÀO” tại khu vực cổng trại     

      - Thực hiện bảng “BÃI ĐẬU XE”                                            

 

 

     -Tù và làm hiệu lệnh tập họp

 Hoàng Trọng

An

 

Tr Nguyễn Đức Ninh

4     

-Bản NỘI QUY TRẠI – LUẬT TRẠI ( theo tinh thần NỘI QUY –LUẬT TRẠI của Ban Điều Hành Trại )

      -Bao nilông loại lớn đựng rác : Phân rác theo màu : hữu cơ- vô cơ    

      -Phân công người thường trực các điểm trọng điểm (nguy hiểm )

     - Phân công các ca trực của các toán

Tr Nguyễn Đức Ninh

 

-BĐH trại

 

IV. HIỆU LỆNH TẬP HỌP TRẠI

 

-         

Dùng TÙ VÀ cho các hiệu lệnh tập họp sinh hoạt cùa trại

-         

CHÚ Ý- CHUẨN BỊ :  ________   ( T )

-         

 HỌP TOÀN TRẠI    :  .. , .. , .. , ..  ( I , I , I , I  )

-         

 HỌP CÁC TIỂU TR. TRƯỞNG :  __  (  V )

-         

 S O S                          :  , _ _ _  ,

-         

Ngoài hiệu lệnh bằng Tù và , còn sử dụng âm thanh loa.

 

 

                                                   Trưởng Tiểu ban Nghi thức- Nghiêm phép- Trực trại

                                                                                                                                   

              Nguyễn Đức Ninh