Bản tin tháng 03/2020

Kính chuyển đến Quý Trưởng Bản Tin Tháng 3/2020.

Hiện nay trong tình hình dịch bệnh, sẽ có nhiều sáng kiến sinh hoạt của các Ngành và các đơn vị băng nhiều phương cách độc đáo và phong phú. Xin Quý trưởng cũng gửi các hình ảnh về Ban Quảng bá phổ biến cho tất cả.

Cũng đề nghị các đơn vị chú ý việc thực hiện đoàn phả và những hình ảnh kèm bài giới thiệu ngắn về đơn vị và gửi về Ban Quảng Bá để giới thiệu với Phong trào cả nước cũng như toàn Thế giới.

Rất mong sự quan tâm và hỗ trợ của Quý Trưởng

Trân trọng

Nguyễn Vĩnh Thịnh
PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Email: info@vietnamscouts.org
Phone: 0903303123

Gửi nhận xét của bạn