Bản tin Trại Họp Bạn Kha TANG BỒNG III - 2016, số 3

> Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
> Ngày: 00:46:29 GMT+7 Ngày 31 tháng 07 năm 2016
> Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
> Chủ đề: Bản tin Trại Họp Bạn Kha TANG BỒNG III - 2016, số 3
>
> Kính chuyển đến Quý Trưởng và anh chị em
>
> Bản tin số 3, ngày 23/7/2016:
>
> Ngay23/7 ngày cuối và bế mạc trại: nhanh quá, tiếc quá
>
> Hãy giữ những ký ức tuyệt đẹp này để trân trọng và mang theo làm hành trang cho suốt hành trình của đời mình; hãy biến những chông gai, trắc trở mà mình gặp phải thành những cơ hội tốt đẹp nhất trong tinh thần "KHAI PHÁ"
> (Trích lời bế mạc của Trại trưởng Phan Tấn Luận)
>
> Hẹn gặp nhau tại TANG BỒNG IV - 2018 Kha sinh nhé.
>
>
> Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng
>
> HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
> Trưởng Ban Điều Hành
> Trần Minh Thiện
>
> NGỌN ĐUỐC HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM MÃI MÃI RỰC SÁNG

xem chi tiết bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn