Báo cáo hoạt động JOTAJOTI-HĐVN

Kính gửi Quý trưởng báo cáo hoạt động JOTAJOTI-HĐVN nhân sự kiện JOTAJOTI Special Edition 2020 của WOSM tổ chức vừa qua và HĐVN triển khai hoạt động cho các đơn vị thuộc PSV do nhóm công tác thực hiện
Trân trọng
TM Nhóm công tác
Lê Thái Sơn

Báo cáo đính kèm file bên dưới

Gửi nhận xét của bạn