Báo cáo thu chi của Tráng Đoàn Bình Định trong việc cứu trợ lần 2 lủ lụt năm 2016

Gửi nhận xét của bạn