Bảo DAMREY thổi vào VN ngày 4/11/2017 (khu vực ninh thuận đến Phú Yên)

Hình ảnh: 

Gửi nhận xét của bạn