Biện pháp rửa tay và đeo khẩu trang ý tế đúng cách(file PDF)

Hướng dẫn các bước rửa tay đúng cách

Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách

Gửi nhận xét của bạn