Buồn buồn báo tin

Anh Trâu Khiêm Tốn Nguyễn Hữu Lô (81 tuổi) là một huynh trưởng kỳ cựu của ngành Kha, là người đầu tiên tham dự Quốc Gia Kha (1966), Bằng Rừng Kha 1967, là Kha trưởng Trần Quốc Toản Huế, hiện đang lâm trọng bệnh, xem chừng sẽ đi cắm trại xa. Bệnh nặng đã đưa một số bộ phận ra ngoài nhưng anh vẩn vui vẻ và lạc quan yêu đời, anh nói: "Tôi đã sắp sẵn đâu vào đấy rồi, cuối đời tôi mới ngẫm rằng chỉ có HĐ mới có tình thâm nghĩa trọng mà thôi, tôi đã dặn sẵn con cháu để ngoài mấy chai rượu ngoại, nem chả Huế, hộp tăm dành riêng cho các trưởng HĐ đến phúng viếng, các anh có đến thì cứ tự nhiên và nhớ mời tôi uống với." Xưa nay Tr. Lô vốn là con sâu rượu, vui vẻ mọi lúc mọi nơi, hiện anh đang dưỡng bệnh tại tư gia, Gò Vấp, Sài Gòn.

Kính tin các trưởng rõ,

SDT

Gửi nhận xét của bạn