Các đơn vị HĐ sinh hoạt tại Tao Đàn chào cờ đầu năm và kỷ niệm ngày sinh của BP

- CÁC ĐƠN VỊ SINH HOẠT TAO ĐÀN CHÀO CỜ ĐẦU NĂM 19/2/2017 :

Đạo Phiên An, Phong Châu , Đông Thành , Sài Gòn.
Liên đoàn Quang Trung, Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Trãi, Đất Việt, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học...

- KỶ NIỆM SINH NHẬT BADEN POWELL LẦN THỨ 160 (1857-2017)

xem ảnh bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn