Các HĐS tại LHQ kêu gọi người trẻ yêu cầu quyền hoà bình!

Các HĐS tại LHQ kêu gọi người trẻ yêu cầu quyền hoà bình!

Khơi nguồn và nâng cao nhận thức về hoà bình vào ngày 21/9 này!

Ngày Quốc tế Hoà bình được tổ chức hàng năm trên thế giới vào ngày 21/9, kể từ khi Liên Hợp Quốc công nhận ngày này là ngày củng cố các lý tưởng về hoà bình trong và giữa các quốc gia.

Đây là một sự kiện toàn cầu và chúng ta khuyến khích tất cả Hội HĐQ trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tham gia tổ chức sự kiện trong tinh thần "Quyền được Hoà Bình – 70 năm Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân Quyền" là chủ đề chính.

Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn!

Hãy đăng câu chuyện của bạn và các hành động khác vì hoà bình trên trang www.scout.org. Nếu bạn đăng các bài trên các trang thông tin xã hội, hãy gắn tag #Scouts và #PeaceDay để được đăng trên trang của chúng tôi.

Bạn cũng có thể chia sẻ câu chuyện của mình trực tiếp với chúng tôi qua asia-pacific@scout.org.

 

Gửi nhận xét của bạn