Cáo phó

Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp:

Từ: Hui Ly <huinhatly@gmail.com>
Ngày: 19:43:03 GMT+7 Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Kính thưa quý Trưởng,

Kính chuyển đến quý Trưởng chương trình tang lễ Tr. Trần Bạch Bích từ gia đình ( chương trình cũng sẽ in trên báo Người Việt) , sẽ thông báo đến quý Trưởng nghi thức tiễn chân Tr. Trần Bạch Bích dành cho Hướng đạo sau khi phối hợp cùng Hội Ái Hữu Nữ Hướng Đạo và gia đình.

Tabtt,

Lý Nhật Hui

 

Gửi nhận xét của bạn