Cáo phó của Gia đình Tr Thạch

Bà LUONG Thi Nga

Bà NGHIÊM Lê Kim

cùng các con DÔNG Bich An

       DÔNG Bich Tâm

Bà NGHIÊM Thùy Anh

và chồng PHAN THANH Quốc Sy

cùng các con PHAN-THANH Dan Tiên

       PHAN-THANH Diên Tiên

Cô NGHIÊM Bich Hoàn

Xin kính báo chồng, bố, ông chúng tôi đã được Chúa gọi về

 Ông NGHIÊM Văn Thạch

 

Ngày 07 tháng 11 năm 2016 hưởng thọ 87 tuổi

tại bệnh viện Jeanne GARNIER (Paris)

 

Lễ hỏa táng sẽ được cử hành ngày 15 tháng 11 năm 2016

đúng 13g đền 14g

 

Crématorium du Père Lachaise

Salle MAUMEJEAN

 71 rue des Rondeaux 75020 Paris

 

Xin cầu nguyện cho linh hồn ông NGHIÊM Văn Thạch

 

Bà NGHIÊM Văn Thạch – 7 square Philippe Lebon 77185 LOGNES

Gửi nhận xét của bạn