Chào cờ Tất niên 2016 tại Mai Thôn

Sinh hoạt Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam tổ chức TẤT NIÊN NĂM 2016 với CÂU CHUYỆN CUỐI NĂM 2016 của Truởng BĐH TRẦN MINH THIỆN sáng 21/01/2016 tại Thanh Đa.

- ảnh Trưởng Quang Đán-

xem ảnh bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn