Chỉ dẫn sứ giả hòa bình của HĐVN

Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: 17:49:08 GMT+7 ngày 11 tháng 9, 2019
Đến: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Cc: Le Anh Tuan <latuan@ctu.edu.vn>
Chủ đề: CHỈ DẪN SỨ GIẢ HÒA BÌNH CỦA HĐVN

Kính gửi đến Quí Trưởng Bản Hướng Dẫn trở thành Sứ Già Hòa Bình của Hướng Đạo Việt Nam. Bản tiếng Anh và Bản tiếng Việt đính kèm
Kính mong sự quan tâm của Quí Trưởng, nghiên cứu kỹ và phổ biến cho tất cả mọi người Trong và ngoài Phong trào tham gia.
Mọi chi tiết xin liên hệ Thưởng
Lê Anh Tuấn, Điều phối viên PSV/ MoP
E-mail: latuan@ctu.edu.vn , Mobile: +84.913.619.499

Trân trọng
Nguyễn Vĩnh Thịnh
PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Email: info@vietnamscouts.org
Phone: 0903303123

Bản tiếng Việt

Bản tiếng Anh

Gửi nhận xét của bạn