Chuẩn bị cho Hội Nghị Huynh Trưởng năm 2017

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 17:41 23 tháng 4, 2017
Chủ đề: Chuẩn bị cho Hội Nghị Huynh Trưởng năm 2017 (1)
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

Kính chào Quý Đơn vị trưởng,

Năm 2016 qua đi với những điều kiện hạn chế khiến chúng ta không thể tổ chức HNHT được. Buổi họp Ban Điều Hành đầu năm đã chọn ra Ban tổ chức Hội Nghị Huynh Trưởng 2017 và dự định tiến hành hội nghị vào tháng 10 năm nay.

Hội Nghị Huynh Trưởng năm nay là tròn năm năm, kết thúc nhiệm kỳ của BĐH 2012 - 2017 nhầm thực hiện các nội dung sau:

- Tổng kết các hoạt động của Phong trào chung và trách nhiệm thực hiện của các thành viên BĐH trong thời gian 2012 - 2017

- Định hướng các hoạt động cho giai đoạn 2017 - 2022

- Tu chính Quy chế Hướng Đạo Việt Nam và các ngành (nếu có).

- Bầu nhân sự mới cho Ban Điều Hành HĐVN giai đoạn 2017 - 2022.

- Thông qua chương trình mục tiêu của Phong trào giai đoạn 2017 - 2022

Các thành viên của BĐH HĐVN và Ban tổ chức sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị cho hội nghị, trong thời gian này rất mong Quý Trưởng và các đơn vị hết sức cộng tác để Hội nghị được tổ chức thành công, tốt đẹp, cụ thể là những việc sau:

- Hoàn tất việc phong nhậm Trưởng ở đơn vị

- Tiến hành thống kê năm 2017 đúng hạn, đúng mẫu

- Đóng đoàn phí và bảo hiểm năm 2017 đầy đủ và đúng hạn

(Dự trù trong Hội nghị này, ngoài đại biểu chính thức, số đại biểu trưởng trẻ được mời sẽ tùy vào sỉ số đoàn sinh của đơn vị

- Chuẩn bị nhân sự mới, trẻ giới thiệu vào BĐH

- Chuẩn bị các ý kiến, tham luận đóng góp với hội nghị

(Các tham luận cần đăng ký trước nội dung và thời gian để BTC chuẩn bị)

Hội Nghị Huynh Trưởng 2017 sẽ rất quan trong với việc phát triển của Hướng Đạo Việt Nam trong tương lai, rất mong các Trưởng chúng ta quan tâm, sắp sẵn, giúp cho việc chuẩn bị được chu đáo để hội nghị được thành công, đạt kết quả mong đợi.

Thư này chỉ gởi đến các Đơn vị trưởng, các ý kiến trao đổi bàn bạc xin Quý Trưởng liên hệ qua email hoặc điện thoại trực tiếp và không phổ biến trên Facebook

Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Trưởng Ban Điều Hành
Trần Minh Thiện

Gửi nhận xét của bạn