Chúc mừng đại lễ Phật Đản

               TỔNG TUYÊN ÚY
HƯỚNG ĐẠO SINH CÔNG GIÁO VN

CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
PL 2564 – DL 2020

Kính gửi: Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa,
               Đại đức Tăng Ni, và Phật tử,
               Quý vị Giáo hạnh Hướng đạo sinh Phật giáo,
               Quý Trưởng và anh chị em Hướng đạo sinh Phật giáo VN,

Trong niềm hân hoan kính mừng đại lễ Đức Phật đản sinh, Phật lịch 2564, dương lịch 2020,

Tôi xin thay mặt cho Ban Tổng Tuyên úy Hướng Đạo sinh Công giáo VN, kính chúc Chư Tôn Đức Giáo phẩm Tăng Ni, và Phật tử, quý vị giáo hạnh Hướng đạo sinh Phật giáo, quý trưởng và tất cả anh chị em Hướng đạo sinh Phật giáo VN luôn đại hỷ, vô lượng cát tường và tràn đầy an lạc trong hào quang từ bi, trí tuệ của Đức Thế Tôn.

Nguyện cầu hồng ân Chư Phật gia hộ quý vị và gia quyến thân tâm thường an lạc, đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ, thế giới luôn được an bình hạnh phúc.

Thân ái bắt tay trái.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2020

Tr. Linh mục Đaminh Nguyễn Đức Bình, op.

(Gấu tận tâm)

Tổng tuyên úy Hướng đạo sinh Công giáo VN.

 

Gửi nhận xét của bạn