Chúc mừng năm mới 2020

Trời xanh
Ngủ sắc cầu vòng
Mai vàng nở rộ
Đón xuân an hoà
Bách hợp sắc đỏ niềm tin
Hanh thông mọi việc
Phong trào yên vui

Gửi nhận xét của bạn