Chương trình hội thảo Rover Moot

Kính thưa quí trưởng

Để làm phong phú thêm cho chương trình trại rover Moot 2017,
Nếu có thể quí Trưởng có thể thêm vào chương trình hội thảo, góp ý ngành Tráng
cho Trưởng và tráng sinh trong Tiểu trại của mình về 2 đề tải:

- Hướng đạo Trưởng niên.
- Biểu tượng giúp ích ngành Tráng.

Đây cũng là dịp để ngành Tráng lắng nghe ý kiến của quí Trưiởng, các em Tráng sinh
& phổ biến sâu rộng một số chủ trương của ngành Tráng, để sinh hoạt ngành Tráng HĐVN
mỗi ngày được hoàn thiện hơn.

Xin cảm ơn sự cộng tác của Quí Trưởng.

TABTT quí Trưởng
Trại trưởng Trại Rover Moot 2017

Nguyễn Trọng Luyện

Gửi nhận xét của bạn