Chương trình tài trợ tham dự Trại Họp Bạn Thế Giới lần 24 tại Bắc Mỹ

“Chương trình tài trợ tham dự Trại Họp Bạn Thế Giới lần 24 Tại Bắc Mỹ từ ngày 22/07 đến ngày 02/08/2019”

Ngày 12 tháng 11 năm 2018

Mến gửi Các em ghi danh tham dự chương trình.

Đồng kính gửi: Phụ Huynh các em.

Quí Trưởng phụ trách đơn vị.

Chương trình tài trợ tham dự Trại Họp Bạn Thế Giới lần 24 Tại Bắc Mỹ từ ngày 22/07 đến ngày 02/08/2019 do Văn Phòng Vùng Á Châu – Thái Bỉnh Dương (APR) tổ chức và ưu ái cho Hướng Đạo Việt Nam hai tham dự viên, trong một thời gian thật ngắn từ ngày 08 đến ngày 10/11/2018 phải thong báo, tuyển chọn công khai và báo danh sách về Văn Phòng Vùng.

Ban Điều Phối với trách nhiệm của mình và vì lợi ích của các em Thiếu sinh Hướng Đạo Việt Nam, đã tổ chức phổ biến đến các đơn vị các yêu cầu, trách nhiệm cụ thể đối với  người tham dự. Cho đến 24g00 ngày 10/11/2018 có 10 em ghi danh tham dự là: 

Item

UNIT

NAME

AGE

DOB

GENDER

POSITION

1

XUAN HOA

KIEU MAI THANH

16

2/6/2002

F

SENIOR PATROL LEADER

2

DUY TAN VAN LANG

CHAU ANH HUY

15

29/04/2003

M

PATROL LEADER

3

TRI VIET VAN LANG

LE PHUC HUNG

16

21/10/2002

M

PATROL LEADER

4

THAI PHIEN

NGUYEN HAI NGOC MINH

15

31/07/2003

F

PATROL LEADER

5

THAI PHIEN

TRAN NGUYEN QUYNH GIAO

15

22/02/2003

F

PATROL LEADER

6

U MINH

LE MINH KHUE

14

11/6/2004

M

PATROL LEADER

7

DUY TAN VAN LANG

PHAN MY AN

16

30/11/2002

F

SENIOR PATROL LEADER

8

THIEN AN

NGUYEN QUANG DAT

16

22/10/2002

M

PATROL LEADER

9

THIEN AN

NGUYEN KIM LONG

14

4/12/2003

M

SENIOR PATROL LEADER

10

TRI VIET VAN LANG

TRAN HD NHAN

14

13/06/2004

F

PATROL LEADER

(Trích danh sách ghi danh)

Vào chiều ngày 11 tháng 11 năm 2018. Ban Điều phối HĐVN gồm 6 thành viên:

  1. Trưởng Nguyễn Thiện Khánh
  2. Trưởng Nguyễn Tuấn
  3. Trưởng Phan Tấn Luận
  4. Trưởng Vũ Ngọc Hoàn
  5. Trưởng Nguyễn Vĩnh Thịnh

Đã tổ chức tiếp xúc với từng ứng viên cùng Phụ huynh, các Trưởng phụ trách Đơn vị của các em. Riêng các em ở Đà Nẵng và Cần Thơ. Ban điều phối đã tổ chức tiếp xúc trực tuyến. Cùng cân nhắc các điều kiện do ban tổ chức yêu cầu, cũng như thực tế khả năng, trình độ, tình trạng của từng ứng viên.

Nhìn chung các ứng viên đều giỏi và đáp ứng đủ điều kiện tham dự chương trình, nhưng cơ hội chỉ dành cho hai em (1 nam và 1 nữ). Sau những cân nhắc thật trách nhiệm. Ban điều phối cùng thống nhất đề cử:

  1. Đội Trưởng nhất – Kiều Mai Thanh – 16 tuổi -  Đơn vị Đạo Xuân Hòa (Nữ)
  2. Đội Trưởng nhất – Nguyễn Kim Long – 14 tuổi – Đơn vị Đạo Thiên An (Nam)

Hai em sẽ đại diện HĐVN tham dự chương trình này.

Nay kính thông báo đến các em và gia đình cũng như đơn vị.

Ban điều phối chân thành cám ơn các em và gia đình cùng đơn vị đã quan tâm và hỗ trợ tích cực để Ban điều phối HĐVN làm tốt chương trình này.

Rất mong các em với khả năng và nhiệt tình của mình, sẽ có thể tham dự nhiều sự kiện của Phong trào Hướng Đạo trong tương lai.

Trân trọng

 

TM Ban Điều Phối

Ban Thư ký

Nguyễn Vĩnh Thịnh

Gửi nhận xét của bạn