Cứu trợ nạn nhân lủ lụt tại Bình Định

Từ: Tong Nguyen <nguyentong43tbh@gmail.com>
Ngày: 10:31:50 GMT+7 Ngày 09 tháng 11 năm 2016
Đến: Vinh Thinh <hoanhanai2005@yahoo.com>, tuanmaxe@yahoo.com, chanh nguyenthanh <tegiacntchanh@gmail.com>, Hung Nguyen Thai <thaihungvn@gmail.com>
Cc: baocanman@gmail.com, Phước Nguyễn Minh <nguyenmphuoc@gmail.com>, "dancumi@yahoo.com" <dancumi@yahoo.com>
Chủ đề: Chuẩn bị đi cứu trợ

 

Kính thưa Quý Trưởng,

 
14h00 ngày 08.11.2016 , Trưởng Nguyễn Tổng ( Tráng Đoàn Bình Định ) đã nhận được 50.000.000đ ( Năm chục triệu ) từ Trưởng Trần Xê ( Đà Nẵng ) gởi vào để chia sẻ cùng đồng bào nạn nhân bão lụt Bình Định.
 
Tráng Đoàn Bình Định đã giao cho hai Trưởng Nguyễn Thuẩn và Trần Quyên chịu trách nhiệm cho vào 42 bì thư :
  1/ Hổ trợ gia đình có người chết : 2 bì x 5.000.000đ = 10.000.000đ
  2/ Hổ trợ gia đình bị sập nhà      :40 bì x 1.000.000đ = 40.000.000đ
 
                                                               Cọng       = 50.000.000đ
        ( Xem 2 files kèm theo )
 
   14h00 chiều nay ( 09.11.2016 ) , 10 thành viên của Tráng Đoàn Bình Định sẽ phát trực tiếp cho đồng bào nạn nhân bão lụt và hình ảnh sẽ chuyển tiếp cho Quý Trưởng biết .
  
Xin chân thành cám ơn sự quan tâm đặc biệt của Quý Trưởng đối với đồng bào nạn nhân bão lụt Bình Định
 
Kính chúc Quý Trưởng khỏe.
 
Thân ái BTT,
 
Nguyễn Tổng Quy Nhơn

Gửi nhận xét của bạn