Cứu trợ tại xã yên Trạch , Bố trạch , Quảng Bình ngày 23/10

Sáng nay từ tờ mờ sáng , lúc 5 giờ đoàn đã di chuyển từ trạm trung chuyển Quảng Trạch đi về huyện miền núi Bố Trạch nằm bên giòng sông cơn , xe đi qua đông Phong nha và đi vào 40km đường làng. Đến 9 g sáng bắt đầu chia theo cụm dân cư và từ các cụm nầy sẻ cụ thể chia theo hộ nghèo khó ( hình ảnh kèm theo )

https://goo.gl/photos/xxCokdqrLQ48R7bB8

Gửi nhận xét của bạn