Đăng ký dự trại Họp bạn ngành Tráng tại Bunei

Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: 14:11:46 GMT+7 ngày 14 tháng 6, 2018
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Chủ đề: Chuyển tiếp:⁨ Đăng ký dự trại Họp bạn ngành Tráng tại Bunei⁩

Kính chuyển đến Quí Trưởng thông báo của Toán Sinh hoạt Ngành Tráng về Trại Họp Bạn Ngành Tráng của Hướng Đạo vùng ASIA

Rất mong sự quan tâm và tạo điw63u kiện cho các đoàn sinh tham gia

Trân trọng

K. Quản trị - Ban Điều Hành
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
VIETNAM SCOUTS
Email: info@vietnamscouts.org
Phone: 0903303123

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ROVER MOOT 2018 - BRUNEI

Kính gởi : Qúi Trưởng trong Ban Điều Hành HĐVN

                Quí Trưởng phụ trách các Đạo, Liên đoàn, Tráng đoàn biệt lập

Kính thưa Quý Trưởng,

Nhằm tăng cường giao lưu quốc tế, bổ xung và cập nhật một số kiến thức & kỹ năng về sinh hoạt ngành Tráng. Toán Sinh hoạt ngành Tráng xin thông báo đến quí Trưởng về trại Họp bạn Tráng sinh tại Brunei:

Thời gian: Từ ngày 10 đến 15 tháng 12 năm 2018.

Tại : Games Village Berakas, Bruney.

Đối tượng: Các HĐS từ 17 đến 40 tuổi.

Trại phí: 150 USD

Hạn chót đăng ký: 30/06/2018

Xin quí Trưởng tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký tại 2 Trưởng phụ trách quan hệ quốc tế của Toán Sinh hoạt ngành Tráng:

Tr. Trần Thị Kiều Nga ĐT: 0933 199347 Email: kieunga1008@gmail.com

Tr. Hoàng Đức Lâm ĐT: 0917 733994 Email: hoanglamqs@gmail.co

Rất mong Quý Trưởng gởi Tráng sinh đi tham dự trại.

Chân thành cảm ơn và thân ái bắt tay trái quí Trưởng.

Tp.HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2018

Trưởng Toán sinh hoạt ngành Tráng

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Luyện

Gửi nhận xét của bạn