Danh mục clip video do Tr. Quyền thực hiện tại Hội Bầy

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Le Van Quyen <levanquyen@gmail.com>
Ngày: 08:16 Ngày 29 tháng 06 năm 2016
Chủ đề: Fwd: Danh mục clip video do Quyền thực hiện tại Hội Bầy
Đến: Tho Le <hdsletho@yahoo.com>, mai duc Huong <maiduchuong@gmail.com>, Nhu Mai <nhumai0210@yahoo.com.vn>, Thinh-Scout Sai Gon <khoisinhhoathdvn@gmail.com>, Thai Hung-Scout CT <thaihungvn@gmail.com>

---------------------------------------------
Le Van Quyen
BQL Khu kinh te tinh Kon Tum
Mobile: 0905204179

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Le Van Quyen <levanquyen@gmail.com>
Ngày: 08:14 Ngày 29 tháng 06 năm 2016
Chủ đề: Danh mục clip video do Quyền thực hiện tại Hội Bầy
Đến: Thuong-Scout Da Nang <huynhtanthuong@gmail.com>

Gửi Tr Thưởng
Được sự phân công của Ban Quảng Bá Hội bầy Đà Nẵng, Quyền đã thực hiện một số clip video và đã tải lên Youtube như sau:

1. Múa Sạp 1:04

https://youtu.be/ZY-qhgJjRT8

2. Hội Bầy-Trò chơi Sói con 8:42

https://youtu.be/W_jvLQEJBTY

3. Akela lá là la 1:40

https://youtu.be/z2T877lyWL0

4. Hội Bầy - Đêm Hoa Đỏ 19:41

https://youtu.be/NC7_lvUg1Uk

5. Phát biểu Nguyễn Thúc Tuân 5:27

https://youtu.be/j-9Va9IPBo0

6. Múa Sói con Hành khúc 2:28

https://youtu.be/O-yEek1ICbE

7. Hội Bầy - Khai mạc Đêm Hoa Đỏ 2:33

https://youtu.be/ekdDQ8Q3tDM

8. Hội Bầy - Ban Sói già thăm trại 3:54

https://youtu.be/D1nd4s1WlkE

9. Hội Bầy - Lễ Diều hành 11:02

https://youtu.be/Z63OtfeKFhw

Gửi nhận xét của bạn