Đạo Cần Thơ chia buồn

TIN BUỒN:

Được tin cụ bà: MAI THỊ LIÊN

Pháp danh: Thương Tịnh, sinh năm 1926.

là thân mẫu Trưởng TRẦN THỊ THU TRANG - Bướm Vô tư

và là nhạc mẫu Trưởng Nguyễn Trọng Luyện - Ong Kiên trì

Vừa qua đời sáng nay.

Xin mọi người góp lời cầu nguyện.

Đạo Cần Thơ thành kính phân ưu cùng tang quyến !

Gửi nhận xét của bạn