Điếu văn tang lễ trưởng Mai Liệu

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG – HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM

Trưởng ”Sói trầm lặng” MAI NGỌC LIỆU

Trưởng Cố vấn của Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam

Lìa rừng ngày 16 tháng 1 năm 2018 tại Nam CA - Hoa Kỳ

 

Người soạn: “Hươu siêng năng” LÊ ĐỨC PHẨM

Đọc http://www.viagrabelgiquefr.com/ trong buổi Lễ Tiễn Biệt

Tổ chức tại: Nhà Thờ Đức Mẹ LA VANG

Lúc 5:00 chiều, Thứ 6 ngày 2 tháng 2 năm 2018

 

-       Trời Cali đau lòng “Người” từ biệt,

-       Vùng Orange kính nhớ “Trưởng” ra đi.

-       Âm dương 2 nẽo phân kỳ,

-       Cách nhau tấc đất, biệt ly đoạn trường.

-       Thọ 100 tuổi lẽ thường khó có,

-       Minh mẫn, hiền từ, chẳng chút lo âu,

-       Thâu thần từ giả chẳng đau ,

-       Giữa vòng con cháu lệ sầu tiễn đưa.

 

-Trưởng “Sói trần lặng” MAI NGỌC LIỆU,

-Sinh 1918 tại Nam Định – Bắc phần,

-Nơi xa xôi, nữa vòng trái đất.

-Lúc quê hương đang dậy sóng chuyển mình,

-Lúc mọi người mong thoát khỏi điêu linh,

-Rời Phong kiến lấy dân sinh làm gốc.

 

-       18 tuổi đã chọn Phong trào Hướng Đạo.

-       Làm hướng đi cho lẽ sống cuộc đời,

-       Vững tinh thần cố phát triển khắp mọi nơi,

-       Giữ tính khí để đàn em tiến bước.

 

-27 tuổi sánh đôi cùng “Nai bạch mã”

-Tay trong tay chung sức quảng đường dài,

-Lý luận, văn chương, dịch thuật miệt mài,

-Cùng diễn giảng ở các Trường Đại Học.

-       1955 “Người” quyết chí,

-       Rời chôn nhau để quảy gánh vào Nam.

-       May mắn thay,

-       Sông núi phù sa nhân thế vượng tàm,

-       Kiến thức mở, như rồng mây gặp hội.

 

-Trong Hướng Đạo năm nào cùng Trưởng Lược,

-Trưởng Khắc, Trưởng Đằng, Trưởng Ngọ, Trưởng Nguyên…

-Chuyền tay nhau giữ ngọn đuốc Tùng Nguyên,

-Soi sáng mãi theo tinh thần dân tộc.

-Ngoài Hướng Đạo còn là Giáo sư các Trường Đại học,

-Cũng như Công Cán Ủy Viên của các Bộ đương thời.

 

-       Thế rồi 1975!

-       Vận Nước đổi thay,

-       Nhân sinh biến loạn,

-       Trưởng cùng gia đinh phải lìa bỏ quê hương,

-       Với 8 người con cùng hiền nội yêu thương,

-       Quây quần, đùm bọc mở ra nguồn sống mới.

-       Connecticut , Hoa kỳ nơi đầu tiên Trưởng đến,

-       Rồi O-re-gon, kế đến Ca-li.,

-       Sống lặng yên trong chín chắn nhu mì,

-       Và “trầm lặng” như tính rừng của Trưởng.

 

- Trưởng “Sói trầm lặng” Mai Ngọc Liệu.

- Người tác phong đạo đức,

- Theo chân Jesu, đời đời nặng tình cùng nhân thế,

- Nối gót PiBi ngày ngày tâm huyết với Phong trào,

 

-       Bắc Đẩu Huân Chương

-       Của Hội Đồng Trung Ương kính trao.

-       Để nhớ ơn “Người” có công đóng góp.

-       Từ thành viên trong Hội nghị Costa Mésa ,

-       Đến Cố vấn của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo,

-       Nơi đâu Trưởng cũng ôn tồn, nhân hậu.

-       Đáng nêu gương để vững lái con thuyền.

 

-Còn đâu !,

-Hình ảnh ngày nào nơi suối Tiên lẩm liệt,

-Gậy nạn oai phong, ống “vố” trên môi,

-Bảy Miếu , Trảng Bàng, Bạch Mã, Hoa Châu,

-Đâu cũng thấy bóng dáng “người trầm lặng”.

 

-Và còn đâu nữa !,

-Mới ngày nào nơi Truyền Thống bốn, (4)

-Cũng nơi nầy của đất Quận Cam.

-Trưởng ân cần căn dặn:

-“Di sản đó hãy bền lòng gìn giữ,

-Văn hóa kia cố quyết chí bảo tồn.

-Tình quê hương, nghĩa Hướng Đạo đồng môn,

-Phải chung hướng và duy trì phát triển”.

 

-       Miền vĩnh phúc nơi trại cuối cùng Trưởng đến,

-       Sống an lành trong nước Chúa toàn năng.

-       Chẳng không gian, nào cũng chẳng có trời trăng.

-       Hưởng phước mãi trong vòng tay Thầy Chí Thánh.

 

-Giờ đây:

-Đại gia đình Hội Đồng Trung Ương-Hướng Đạo Việt Nam.

-Thành tâm đốt nén hương lòng,

-Kính dâng lên Trưởng, người Trưởng cột trụ của Hội Đồng.

-Trưởng “Sói trầm lặng” MAI NGỌC LIỆU.

 

 

.                                                Nam California, ngày 2 tháng 2 năm 2018.

                                                               Ngưởng mong Kính Trưởng

xem ảnh bấm vào đây

-ảnh Tung Nguyen-

 

Gửi nhận xét của bạn