Điếu văn tang lễ trưởng Mai Liệu

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG – HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM

Trưởng ”Sói trầm lặng” MAI NGỌC LIỆU

Trưởng Cố vấn của Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam

Lìa rừng ngày 16 tháng 1 năm 2018 tại Nam CA - Hoa Kỳ

 

Người soạn: “Hươu siêng năng” LÊ ĐỨC PHẨM

Đọc http://www.viagrabelgiquefr.com/ trong buổi Lễ Tiễn Biệt

Tổ chức tại: Nhà Thờ Đức Mẹ LA VANG

Lúc 5:00 chiều, Thứ 6 ngày 2 tháng 2 năm 2018

 

-       Trời Cali đau lòng “Người” từ biệt,

-       Vùng Orange kính nhớ “Trưởng” ra đi.

-       Âm dương 2 nẽo phân kỳ,

-       Cách nhau tấc đất, biệt ly đoạn trường.

-       Thọ 100 tuổi lẽ thường khó có,

-       Minh mẫn, hiền từ, chẳng chút lo âu,

-       Thâu thần từ giả chẳng đau ,

-       Giữa vòng con cháu lệ sầu tiễn đưa.

 

-Trưởng “Sói trần lặng” MAI NGỌC LIỆU,

-Sinh 1918 tại Nam Định – Bắc phần,

-Nơi xa xôi, nữa vòng trái đất.

-Lúc quê hương đang dậy sóng chuyển mình,

-Lúc mọi người mong thoát khỏi điêu linh,

-Rời