Đoàn HĐVN đã đến đất trại Trại Họp bạn HĐTG 2015 tại Nhật Bản

Đoàn HĐVN mãi đến 15g ngày 28/7/2015 mới đến đất trại và làm thủ tục nhập trại. Các em cắm lều tại khu Western Hus.

Khu vực các em cắm trại có khoảng 90 đoàn HĐS từ các quốc gia được mời tham dự. Ảnh này được chụp trước khi các em ăn sáng, gởi về từ các bạn hữu của giúp ích trong trại. Việc liên lạc bằng điện thoại rất hạn chế nên trước tiên để gia đình các em yên tâm.

Hình ảnh: 

Gửi nhận xét của bạn