Dự án tổ chức Rover Moot 2017

DỰ ÁN TỔ CHỨC ROVER MOOT 2017

Mục tiêu

    Kỹ niệm 100 năm thành lập ngành Tráng Hướng Đạo Thế giới

    Kỹ niệm 84 năm thành lập ngành Tráng Hướng Đạo Việt Nam

    Nhìn lại những chặng đường ngành Tráng HĐVN đã đi qua

    Hướng về tương lai HĐVN

Tên gọi

Trại Họp bạn Ngành Tráng Hướng Đạo Việt Nam – 2017

Viết tắt: Việt Nam Rover Moot - 2017

Nội dung chủ đạo

   “Hình ảnh người Tráng sĩ trong Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam xưa và nay”

Chăm ngôn trại

                                “ Vững tiến”

è “ Việt Nam Rover Moot – 2017”, “Vững Tiến”

Hình thức tổ chức

 • Ø Liên kết các Tráng đoàn
 • Ø Trại bay theo cụm , không tập trung kéo dài, hội tụ Tiểu trại theo vùng miền

Thời gian:

Từ 22/02/2017 đến 17/08/2017 chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn I: Từ 22/02/2017 đến 01/08/2017

Đẩy mạnh sinh hoạt ngành Tráng qua các hoạt động:

 1. Mô hình Liên kết sinh hoạt, công cuộc giúp ích, giao lưu Liên tráng (Các Tráng đoàn lập dự án và mời các Tráng đoàn khác tham gia).
 2. 2.     Phổ biến các tài liệu về ngành Tráng nhằm tăng hiểu biết về ngành Tráng nói riêng, HĐVN nói chung: “ Gạn đục khơi trong nhằm thắt chặt tình huynh đệ Hướng Đạo”.
 3. Viết về kỹ niệm buồn vui Hướng Đạo, nhắc lại những trải nghiệm đáng nhớ, hình ảnh minh họa để rút ra những cái nhìn tích cực về cuộc sống & PTHĐ.
 4. Thi đua: Văn học – nghệ thuật, mẫu lôgô, bài ca trại, áo trại, khăn quàng trại. Kết quả được công bố trước giai đoạn II.

Giai đoạn II: Tổ chức trong giai đoạn từ ngày 02/08/2017 đến ngày 16/08/2017. Trại kỷ niệm 100 năm ngành Tráng HĐTG với thời gian tối thiểu 36 giờ.

Dự án 1: Tổ chức trại Họp bạn Toàn quốc HĐVN. (Tại 1 địa điểm: Không khả thi).

Dự án 2: Tổ chức 5 Tiểu trại trên khắp mọi miền đất nước.

Mỗi Tiểu trại sẽ có mô hình tổ chức dưới hình thức đặc thù riêng của vùng miền mình đang sinh sống. Trại được tổ chức gồm 2 phần:

   Phần 1: Amazing Rover Scout

Là một dạng trại bay nhiều trạm với mục đích:

 • Ø Chinh phục, thám du, thám hiểm: núi non, sông hồ, hang động, hải đảo, biển cả…
 • Ø Tham quan, tìm hiều di tích lịch sử, trải nghiệm tìm hiểu các đặc sản vùng miền, giao lưu văn hóa các dân tộc, đời sống dân gian địa phương.
 • Ø Hoạt động đền ơn đáp nghĩa các Trưởng lão đã dày công xây dựng PTHĐ.

   Phần 2: Hội tụ

Các Trưởng và Tráng đoàn sẽ hội tụ lại tại một địa điểm nhất định để tổ chức các hoạt động:

 • Ø Đêm lửa trại giao lưu giữa các Trưởng & giữa các Tráng đoàn.
 • Ø Lửa dặm đường chủ đề:

 “Ngành Tráng HĐVN hiện trạng, vượt qua thử thách và định hướng tương lai”.

 • Ø Chào cờ kỷ niệm:
  • 100 năm thành lập ngành Tráng Hướng Đạo Thế giới
  • Kỷ niệm 84 năm thành lập ngành Tráng Hướng Đạo Việt Nam
  • Ø Phát thưởng, vật lưu niệm.
  • Ø Liên hoan giao lưu thân hữu.
  • Ø Bế mạc.

Dự án 3: Tổ chức lễ kỷ niệm theo đơn vị hoặc Liên Tráng đoàn.

Dùng trong trường hợp có “thiên tai bảo lụt”.

Phần 1: Amazing Rover Scout không thay đổi. Ban tổ chức Tiểu trại sẽ quyết định “không tập trung”.

Phần 2: Trại vẫn được tổ chức như mô hình Dự án 2, nhưng với qui mô nhỏ theo đơn vị Tráng đoàn hay Liên Tráng đoàn.

Đúc kết Trại

 1. Lượng giá
 2. Phát thưởng
 3. Xuất bản đặc san Rover moot 2017 (Bản điện tử)
 4. Tủ sách ngành Tráng 2017 (Bản điện tử)

Gửi nhận xét của bạn