Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 14 Giảng Pháp Tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ

Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 14
Giảng Pháp Tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ
 
http://www.daophatngaynay.com/vn/thumbnail.php?file=images/2012/quy1/2012_01_04_Kalachakra_G08_673446006.jpg&size=article_medium
 
Đại Pháp Hội Kalachakra đang diễn ra hoành tráng, trang nghiêm tại Bồ Đề Đạo Tràng trong suốt từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 01 năm 2012 tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ. Xin giới thiệu chùm ảnh về sự kiện này:
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma đến tại
đại tháp Giác Ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng
 
 
và đảnh lễ theo nghi thức Tây Tạng
 
Cầu nguyện trước tôn tượng đức Bổn Sư
trong Đại tháp Giác Ngộ
 
Đi bộ vòng quanh cây Bồ Đề nơi Đức Phật đã giác ngộ
 
 
Trả lời phỏng vấn
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma được chào đón khi Ngài đến
tại tu viện Tây Tạng ở Bồ Đề Đạo Tràng
 
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma trong ngày đầu tiên của
Kalachakra cho Hòa bình Thế giới tại Bodh Gaya,
Ấn Độ, vào ngày 01 Tháng 1 năm 2012.
Photo / Tenzin Choejor / OHHDL
 
 
Các tu sĩ của tu viện Namgyal thực hiện điệu múa
trong ngày thứ hai của Kalachakra cho hòa bình thế giới
tại Bodh Gaya, Ấn Độ, ngày 2 tháng 1 năm 2012.
Photo / Tenzin Choejor / OHHDL
 
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma đặt các dòng đầu tiên cho việc thiết kế
của Mandala cát Kalachakra trong ngày thứ hai của Kalachakra
cho hòa bình thế giới tại Bodh Gaya, Ấn Độ, ngày 02 Tháng 1 2012. Photo / Tenzin Choejor / OHHDL
 
 
 
 
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói chuyện với hàng ngàn
người dân từ các khu vực Hy Mã Lạp Sơn
đang tham dự Kalachakra cho Hòa bình Thế giới
tại Bodh Gaya, Ấn Độ, ngày 03 tháng 1 năm 2012
Photo / Tenzin Choejor / OHHDL
 
 
 
 
 
 
 
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma vào giảng đường Kalachakra
vào lúc bắt đầu ngày thứ tư của Kalachakra
mười ngày cho hòa bình thế giới tại  Bodh Gaya,
Ấn Độ, vào ngày 4 Tháng Một, 2012
Photo / Tenzin Choejor / OHHDL
 
 
Vẫy tay chào đông đảo Phật tử đang tham dự
 
Một Phật tử Tây phương vẫy chào Ngài
 
Nhận giải thưởng quốc tế Mahatma Gandhi
cho hòa giải và hòa bình từ ELA Gandhi,
cháu gái của Mahatma Gandhi
 
Hành động xá chào quen thuộc
 
 
Có khoảng 100.000 người tham dự trong ngày đầu tiên
 
 
Đọc lời cầu nguyện cuối ngày.
 
 
 
 
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma và các nhà lãnh đạo tôn giáo
của Tây Tạng tham gia cầu nguyện
ở phía trước của tháp Mahabodhi
 
 
Đã có hàng ngàn người đến tham dự lễ cầu nguyện.
 
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà sư tu viện Namgyal thực hiện
nghi lễ xung quanh Mandala cát Kalachakra
trong ngày 06/01/2012
 
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma đặt bình xung quanh
Mandala cát Kalachakra vừa mới hoàn thành
 
 
Đám đông trên 200.000 người đến xem Kalachakra cho
hòa bình thế giới trên một màn hình lớn
gần tháp Mahabodhi, Bodh Gaya, Ấn Độ
 
 
Các thông dịch viên dịch thành 18 ngôn ngữ khác nhau
 
 
Bánh mì nướng Tây Tạng đang được
phục vụ hơn 200.000 người tham dự
 
 
 
 
Các nhà sư tu viện Namgyal thực hiện điệu múa
Kalachakra Ritual trong ngày 07/01/2012
 
 
 
 
Các nhà sư vội vàng để phục vụ trà tới trên 200.000 người tham dự
 
Người Tây Tạng trong những bài hát với trang phục truyền thống trong điệu múa Kalachakra Ritual
 
 
Nam diễn viên Richard Gere đùa với Đức Đạt Lai Lạt Ma
giữa thời gian nghỉ trong một cuộc phỏng vấn với
Barkha Dutt NDTV ở Bồ Đề Đạo Tràng

Danh Mục Diểm Báo: