Game máy bay giấy, giật vớ của Bầy Cổ Loa

Sáng ngày 5.6.2016, sau khi làm Tiếng Rống Lớn chào đón Akela Trại Trưởng Trần Thị Diệu Quỳnh, các Tráng sinh giúp ích của Rabboni chuẩn bị đất săn cho Sói con Bầy Cổ Loa đi săn nhân dịp Hội Bầy kỷ niệm 100 ngành Ấu- HĐTG.

Sau màn khởi động múa flashmob, các Sói con cùng múa với Akela và các Sói Già là thi đấu xếp và phóng máy bay; Giật vớ trên nền tấm bạt với nước xà bông trơn trợt với 2 nội dung thi đấu cá nhân và đồng đội hào hứng....!!!

https://goo.gl/photos/1jQbJb8CuQCjYBFP9

Gửi nhận xét của bạn