Giúp đỡ nạn nhân lũ lụt tại Phú Yên

Đầu cầu Đà Nẳng / Hướng đạo Việt Nam vào ngày 15/11/2016 đã vào Phú Yên tiền trạm đặt mua 6000 con gà giống giá 22.000đồng / con để hổ trợ cho 300 hộ nghèo tại 2 xả chịu nhiều thiệt hại , mỗi hộ 20 con gà giống và 1 số thuốc thú y , cám gà để chăn nuôi , cộng với mỗi hộ 300 ngàn đồng . Sẽ trao vào ngày 19/11/2016 . tính tổng chi phí hết 222 Triệu đồng do Đạo An Hải vận động HĐS trong Đạo đóng góp cùng với phụ huynh và ân nhân hổ trợ . Nhân dịp nầy BĐH / HĐVN đã chuyển hổ trợ cho công cuộc nầy 100 Triệu đồng.

(xem ảnh bấm vào đây)

Gửi nhận xét của bạn