Hai bài phát biểu của Chủ tịch và Thư ký công đoàn huyện Tuy An nhân ngày khởi công xây cầu Nhất Trí

Gửi nhận xét của bạn