HĐVN đến thăm Trưởng Danh dự HĐVN Trần Văn Lược - ngày 20/11/2016

Gửi nhận xét của bạn