Hình ảnh HHR Thiếu Miền I - 2018

Vào ngày 28 - 30 tháng 04/2018 tại Bạch Mã , 39 Khóa sinh đã về dự huấn luyện đợt 1 trên số lượng đăng ký 42. Staff huấn luyện và phục vụ 45 Trưởng. 50% là các Trưởng trẻ dưới 40 tuổi

(Xem ảnh bấm vào đây)

 

Gửi nhận xét của bạn