Hình ảnh Tang bồng 4 (Tr Tôn Thất Ngưu)

Trại Tang Bồng 4 có hơn 400 kha sinh mọi miền đất nước về dự, xa nhất là Hà nội có 2 kha sinh, cực nam là Hậu Giang cũng có 2 kha sinh. Đoàn đông nhất là la san trai Việt cam ranh, kha Bạch Đằng, kha Âu lạc... trại khởi đầu ngày 26/8/2018 và kết thúc chiều 29/8/2018 tại khu du lịch Lái Thiêu, tp Đà Nẳng.

Chụp chung (xem ảnh bấm vào đây)

Chợ (xem ảnh bấm vào đây)

Trò chơi (xem ảnh bấm vào đây)

 

Kiến thiết (xem ảnh bấm vào đây)

Văn nghệ (xem ảnh bấm vào đây)

Kha Trường Sơn, Kim Sơn (xem ảnh bấm vào đây)

Chia tay (xem ảnh bấm vào đây)

 

 

Gửi nhận xét của bạn