Hình ảnh xưa hiếm quý

Nơi đây có chứa nhiều hình ảnh thật xưa, có giá trị lịch sử văn hóa Việt Nam tưởng không bao giờ được coi.

Bấm vào đây để xem ảnh

Danh Mục Diểm Báo:

Gửi nhận xét của bạn