Hình chuyến đi Indonesia vào tháng 8/2016 (B)

Phần B: Indonesia Scouts Jamboree X - 2016

xem ảnh bấm vào đây

 

Nhóm Task Force:

Gửi nhận xét của bạn