Hình chuyến đi Indonesia vào tháng 8/2016 (C)

Phần C: Trụ sở của Cộng đồng ASEAN nhân "ASEAN day" (ngày Cộng đồng ASEAN)

xem ảnh bấm vào đây

Nhóm Task Force:

Gửi nhận xét của bạn