Hỗ trợ nạn nhân bị lủ lụt tại Bình Đinh ngày 26/12/2016

Chiều hôm nay ngày 26/12/2016 Hướng Đạo VN tại Bình Định đã bắt đầu chia sẻ nổi khổ đau của người nghèo khó tại Bình Định , tại 2 địa điễm Phú Tài và Nhơn Hòa gồm 152 xuất . Nhân dịp nầy trưởng Trần Minh Thiện , Tr Vĩnh Thịnh , Tr Trần Xê , Tr Nguyễn Thanh Chanh , Tr Nguyễn Trung Hiếu cũng đã tham gia cùng đoàn , Sáng ngày 27/12 Anh em HĐ tại Bình định sẻ phát tiếp điễm thứ 3 . Sau đó đoàn sẻ đến thăm các em ở Làng phong Quy Hòa , tại nơi nầy HĐVN sẻ trao tặng trên 400 suất quà tết cho các hộ sinh sống tại đây , đồng thời trao một số tiền mặt để các Sơ lo tết cho các em hiện đang sinh sống tại nơi nầy . chi phí lên trên 100 triệu đồng do HĐ Cần Thơ ,HĐ Thoại ngọc Hầu và ân nhân đóng góp , Ban Điều hành đã hổ trợ gần 50% kinh phí thực hiện chương trình của HĐ Bình Định (xem ảnh ngày 26/12/2016 bấm vào đây)

Trên tinh thần lời kêu gọi của Địa phương , sáng hôm nay ngày 26/12/2016 đoàn tiền trạm của Anh em HĐ tại KONTUM , Tráng đoàn Ngọc Linh đã đi khảo sát một số địa điễm vùng sâu do Tr Hồ Hoàng Hoa và Tr Phan Nhiều dẩn đoàn ,ban đầu dự kiến phát 250 suất gạo , nhưng cuối cùng đến đâu cũng thấy bà con tơi tả sau 2 cơn lủ lụt liên tiếp , đoàn đã quyết định phát 750 suất , chi phí trên 100 triệu đồng , do tráng sinh Kontum , Ân nhân , và Ban điều hành hổ trợ , hình ảnh sẻ cập nhật trong vài ngày sắp đến .

Gửi nhận xét của bạn