Hoãn việc mở khóa DB HHR ẤU NHI 2017

      HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM -BĐH
             KHỐI HUẤN LUYỆN
TOÁN HUẤN LUYỆN NGÀNH ẤU – NHI

THÔNG BÁO
V/v Hoãn khóa huấn luyện Dự Bị Huy hiệu rừng Ngành – Nhi tháng 8 năm 2017

xxx

Kính gởi :
                 - Trưởng khối huấn Luyện
                 - Đạo trưởng , Liên Đoàn Trưởng ,Đơn vị Trưởng các đơn vị biệt lập,

     Kính thưa quý Trưởng , theo như thông báo về việc mở khóa huấn luyện cho 02 ngành Nhi- Ấu vào thời gian : 25/8 – 26/8 – 27/8/2017 ; Thời hạn đăng ký là đến hết ngày 10/8/2017 . Căn cứ theo số lượng khóa sinh đăng ký không đủ túc số , Toán HL chúng tôi quyết định tạm hoãn lại việc mở khóa huấn luyện dự bị HHR cho cả hai ngành kỳ này . Nhằm đãm bảo chất lượng học tập cũng như không khí học tập hứng thú và hiệu quả . Chúng tôi xin cáo lỗi sự bất tiện ngoài ý muốn này . Chúng tôi tiếp tục xem xét thời điểm thích hợp để mở khóa ; và sẽ có thông báo cụ để đáp ứng nhu cầu đào tạo trưởng cho các đơn vị.
     Kính Chúc sức khỏe ,thân ái Bắt tay trái

Ngày 11 tháng 8 năm 2017
Trưởng Toán Huấn Luyện. Ngành Ấu – Nhi
LT. Nguyễn Thành Nghĩa

Gửi nhận xét của bạn