Hội Bầy 2016 - Đêm Hoa Đỏ Rừng Xanh

"Đêm nay - Mao-Ly, đêm nay - Mao-ly, Mao-ly đem Hoa đỏ về cho Bầy chúng ta... I-ya-hu... I-ya-hu ... I-ya-hú...."

Đêm 4.6.2016 tại Đồi Đức Me - Bãi Dâu, Sói con của các Bầy Mai An Tiêm (Cần Thơ), Bầy Ko Siêr, Huyền Vũ, Ea Knia ( Đạo Dak Lak ), Bầy Tao Phùng (Biên Hòa), Bầy RaBoni (Sài Gòn) tổ chức ĐÊM HOA ĐỎ.

Sói con của 6 dân tộc thiểu số trong Bầy Ko-Siêr cùng trang phục và biểu diển nhạc cụ của dân tộc mình theo tiếng nhạc nhịp nhàng. Khai mạc có Trại trưởng Trần Thị Diệu Quỳnh và Ban Sói Già.

-by- Huỳnh Tấn Thưởng-

xem ảnh bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn