Hội Bầy - Hạnh Phúc P2

HỘI BẦY - KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀNH ẤU, MỘT CUỘC SĂN LỚN và PHONG PHÚ.

Điểm 2 - Khu rừng PARADISE

Nơi hội tụ cuộc săn lớn của 9 Bầy, Sói con về xây hang, giao lưu và vui chơi, cùng thực hiện tiếng rống lớn.

1. Bầy Đinh Bộ Lĩnh,- Akela Đào Quang Phương
2. Bầy Mục Đồng - LĐ Hoa Lư
3. Bầy Non Nước - Đạo Non Nước
4. Bầy Âu Cơ - Đạo Lâm Viên - Akela Nguyễn Vĩnh Huy
5. Bầy CAPSAINT JACQUES - Akela Trần Bình Định
6. Bầy SAPARAN - Akela Qua Thị Hồng Loan có 22 em người dân tộc Chăm tại Bình Thuận.
7. Bầy An Tiêm, LĐ Bà Rịa - Akela Phan Thị Ngọc Sang
8. Bầy Hùng Vương - LĐ Nguyễn Thái Học - Akela Phan Thị Kim
9. Bầy Ra Khơi - LĐ Ra Khơi - Akela Nguyễn Thị Thế Đoan.

-by Huỳnh Tấn Thưởng-

xem ảnh bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn