Hội Nghị Huynh Trưởng 2016


Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 02:12 Ngày 15 tháng 11 năm 2016
Chủ đề: Về Hội Nghị Huynh Trưởng 2016
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

Kính chào Quý Trưởng

Kính báo với Quý Trưởng do tình hình hiện nay có nhiều mặt không thuận lợi, một số huynh trưởng và đơn vị tham gia cứu trợ đồng bào ... Hội Nghị Huynh Trưởng sẽ được dời sang năm 2017.
Thời gian tới Ban Điều Hành sẽ tổ chức đến thăm các đơn vị theo từng vùng để báo cáo hoạt động, tìm hiểu thêm về đơn vị, các góp ý của huynh trưởng.

Tôi biết sự thay đổi này sẽ gây nhiều bất tiện đối với các Trưởng, tôi thành thật xin lỗi Quý Trưởng.
Rất mong Quý Trưởng thông cảm và tích cực hợp tác cùng Ban Điều Hành trong mọi công cuộc.

Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Trưởng Ban Điều Hành
Trần Minh Thiện

 

Gửi nhận xét của bạn