Hội nghị huynh trưởng nhiệm kỳ 2012-2017

Hội nghị huynh trưởng kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 của BĐH HĐVN đã được tổ chức vào ngày 14 & 15 /10/2017 tại TP. HCM.

Trưởng Nguyễn Vĩnh Thịnh đã đọc báo cáo toàn bộ hoạt động của nhiệm kỳ 2012-2017 . Trưởng Trần Xê đã đọc báo cáo của Khối quản trị.

Trưởng Tôn Thất Hàn đã đọc báo cáo của Khối huấn luyện. Sau đó toàn bộ BĐH HĐVN nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã từ nhiệm kết thúc nhiệm kỳ.

Tiến hành bầu cử BĐH mới nhiệm kỳ 2017-2022. Trưởng Trần Minh Thiện đã được tín nhiệm là trưởng BĐH. 

Hình của Trưởng Hồ Chí Dũng (xem ảnh bấm vào đây)

Hình của Trưởng Huỳnh Tấn Thưởng (xem ảnh bấm vào đây)

Gửi nhận xét của bạn