Hội nghị ngành Thiếu phía Nam

       HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

           KHỐI SINH HOẠT

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH THIẾU

TP HCM , Ngày 09 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Hội nghị Tổng kết năm 2017 – Phương hướng hoạt động năm 2018

Ngành Thiếu BĐH Hướng Đạo Việt Nam

 

              Kính gửi:    - Trưởng Châu Trưởng Châu Phía Nam

                                - Trưởng Châu Trưởng Châu Cao nguyên

                                - Quý Đạo Trưởng

                                -  Quý Liên Đoàn Trưởng

                                -  Thiếu Trưởng và quý Trưởng trong BHT các Thiếu Đoàn

 

Kính thưa quý Trưởng,

Căn cứ Thông báo ngày 17/12/2017 của Toán Sinh hoạt Ngành Thiếu về việc Tổ chức Tổng kết sinh hoạt năm 2017 và triển khai kế hoạch sinh hoạt năm 2018; được sự ủy quyền và thống nhất của Châu Trưởng Châu phía Nam và Châu Trưởng Châu Cao Nguyên; chúng tôi xin được thông báo đến quý Trưởng nội dung cụ thể như sau:

-         Thời acheter viagra sans ordonnance gian: từ 7g30 – 13g30 ngày 21/01/2018

-         Địa điểm : Tại nhà Dự tập Mai – Thôn.

Địa chỉ: 970D , Đường Bình quới, F 28, Quận Bình thạnh

-         Thành phần tham dự:

+ Các huynh trưởng ngành Thiếu đang sinh hoạt các Đạo – Liên Đoàn   

+ Các huynh  trưởng phụ trách Đạo , Liên đoàn

-         Phương tiện di chuyển: Tự túc

-         Đồng phục Hướng đạo

-         Phí tham dự: 100.000đ/người

Để việc tổ chức đạt được kết quả cao, đề nghị quý Trưởng lập danh sách đăng ký tham dự (mẫu đính kèm theo thông báo này) trước ngày 18/01/2018 theo địa chỉ e-mail: khiemden77@gmail.com

Thông báo này thay cho Thư mời

Vì sự phát triển của phong trào, rất mong sự có mặt và hợp tác của quý Trưởng,

Trân trọng cảm ơn và thân ái bắt tay trái,

 

          

Nơi nhận:                                                                                         TOÁN SINH HOẠT NGÀNH THIẾU                                                                                           

-            Như trên                                                                                NGÔ MINH KHIÊM (đã ký)  

-            Khối Sinh hoạt (đề b/c)                                                                       

-            Toán Sinh hoạt Ngành Thiếu (để b/c)

-            Lưu                              

Gửi nhận xét của bạn